POLIFOSKA TYTAN

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

Skład:

Formuła nawozu:   NPK(S) 6-25-25-(5) + Fe 0,5 + Zn 0,05

Klasa ziarnowania: granule 2-5 mm, nie mniej niż 92%

Gęstość nasypowa: 0,9 – 1,0  kg/dm3

N (azot całkowity):   6 %

N (azot amonowy) :  6%

P2O5 (rozpuszczalny w obojętnym cytrynianie amonu i w wodzie):  25%

P2O5 (rozpuszczalny w wodzie):  18%
K2O (rozpuszczalny w wodzie):    25%
SO3(S) (rozpuszczalny w wodzie):   5%
Mikroskładniki:  0,5% żelaza (Fe) i 0,05% cynku (Zn) oraz aktywizujący wiele procesów życiowych tytan (Ti) w formach łatwo przyswajalnych

Przeznaczenie i stosowanie

  • pod wszystkie rośliny uprawne: zboża ozime i jare, rośliny przemysłowe i okopowe, na użytkach zielonych oraz w uprawie warzyw i sadownictwie,
  • na gleby o zbliżonej zasobności w fosfor i potas, w warunkach prawidłowego nawożenia organicznego

Przechowywanie

Worki polietylenowe z nadrukiem, o zawartości netto – 50 kg, układać najwyżej w 10 warstw. Elastyczne kontenery nieprzekraczające masy 500 kg można przechowywać w stosach do wysokości 3 warstw, a powyżej 500 kg – w stosach złożonych z 2 warstw. W przypadku paletyzacji jednostki ładunkowe o wysokości do 0,9 m układa się w stosy złożone z 4 warstw, jednostki ładunkowe o wysokości od 0,9 do 1,8 m w stosy nieprzekraczające 3,6 m. Nawóz należy przechowywać w czystych i suchych budynkach magazynowych oraz zabezpieczyć przed wpływem warunków atmosferycznych (promieniowanie słoneczne, opady). Podczas transportu, prac przeładunkowych i przechowywania postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Więcej informacji na 

Brak możliwości komentowania