SALETRZAK 27 MAKRO

Producent: Grupa Azoty S.A.

Skład:

Formuła nawozu:     N(CaO, MgO) 27(2,4)

Klasa ziarnowania: granule 2,0-6,0 mm, co najmniej 95%

Gęstość nasypowa: 1,0 kg/dm3

N (azot całkowity):   27 %

N (azot amonowy):   13,5 %

N (azot saletrzany):   13,5 %

CaO (rozpuszczalny w wodzie): 2%

MgO (całkowity): 4%

Przeznaczenie i stosowanie

Saletrzak 27 makro jako uniwersalny nawóz azotowy może być stosowany, od wiosny do lata, pod wszystkie rośliny uprawne: zboża ozime i jare, rośliny przemysłowe, okopowe, pastewne, na użytkach zielonych oraz w uprawie warzyw i sadownictwie. Ze względu na zawartość wapnia i magnezu w każdej granuli, nawóz po wysianiu należy wymieszać z glebą a pogłównie stosować na wilgotną glebę lub przed spodziewanym deszczem. Saletrzak 27 makro jest higroskopijny, dlatego można go mieszać z innymi suchymi nawozami tylko bezpośrednio przed wysiewem.

Przechowywanie

Saletrzak 27 makro jako produkt wysoce higroskopijny należy przechowywać w czystych i suchych budynkach magazynowych o niepalnym podłożu, izolującym od wilgoci.

Nawóz należy zabezpieczyć przed:

  • działaniem wody i opadów atmosferycznych,
  • bezpośrednim nasłonecznieniem,
  • mechanicznym uszkodzeniem opakowania,
  • nagrzewaniem powyżej 30oC.

Więcej informacji na 

Brak możliwości komentowania