DOBROFOS 7-14-24

AGROCHEM Sp. z o. o.

Skład:

Formuła nawozu:  NPK (CaO,SO₃) 7-14-24-(3-8)

N (azot całkowity) : 7%

N (azot amonowy): 5%

N (azot azotanowy): 2%

P2O5 (rozpuszczalny w kwasach mineralnych):  14%

P2O5 (rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu):  9%

w tym P2O5 (rozpuszczalny w wodzie):  93 %

K2O (rozpuszczalny w wodzie):    24%
CaO (rozpuszczalny w wodzie): 3%
SO3 (rozpuszczalna w wodzie): 8%
Przeznaczenie i stosowanie
  • do nawożenia rzepaku ozimego i jarego

Przechowywanie

Nawóz należy przechowywać w czystych, suchych i wentylowanych budynkach magazynowych, na składowiskach lub pod wiatami zabezpieczając materiałem izolacyjnym, w stosach 12 warstw – worki 50 kg, 3 warstwy – big-bagi 500 kg.

 

Więcej informacji tutaj

 

 

Brak możliwości komentowania