SUPER FOS DAR 40

Grupa Azoty Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych „Fosfory” Sp. z o.o. 

Skład:

Formuła nawozu:   SUPER FOS DAR 40 – SUPER FOSFAT WZBOGACONY 

Klasa ziarnowania: granule 2-5,5 mm, nie mniej niż 90%

Gęstość nasypowa: 1,21  kg/dm3

P2O5 (rozpuszczalny w obojętnym cytrynianie amonu i w wodzie):  40%

P2O5 (rozpuszczalny w wodzie):  23,5 %

CaO (rozpuszczalny w wodzie): 10%

Przeznaczenie i stosowanie

  • skoncentrowany nawóz fosforowy, który można stosować przedsiewnie, wiosną i jesienią na wszystkich glebach i pod wszystkie rośliny uprawne łącznie z użytkami zielonymi. przeznaczony jest do nawożenia kukurydzy, ze względu na właściwe proporcje fosforu do potasu oraz zawarte w niej dodatkowe makro i mikroelementy.
  • nawóz przeznaczony jest dla roślin wymagających dobrego zaopatrzenia w fosfor, wapń i siarkę do których należą: rzepak ozimy i jary, gorczyca, kapusta, rośliny motylkowe drobnonasienne (lucerna, koniczyna), a także inne gatunki roślin np. zboża, kukurydza, ziemniaki, buraki.

Przechowywanie

Worki polietylenowe z nadrukiem, o zawartości netto – 50 kg, można układać najwyżej w 12 warstw. Elastyczne kontenery o masie 500 kg można przechowywać w stosach do wysokości 3 warstw. Nawóz należy przechowywać w czystych i suchych budynkach magazynowych oraz zabezpieczyć przed wpływem warunków atmosferycznych (promieniowanie słoneczne, opady). Podczas transportu, prac przeładunkowych i przechowywania postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Więcej informacji na 

Brak możliwości komentowania