PULSAR

Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

Skład:

Formuła nawozu:  N(S) 20,8 -(24,2)

Klasa ziarnowania:  kryształy o wymiarach powyżej 0,6mm – min. 70%, kryształy o
                                          wymiarach poniżej 0,2mm – max. 4%

Gęstość nasypowa: 0,94 – 1,05 kg/dm3

N (azot całkowity):   nie mniej niż 20,8%

N (azot amonowy): nie mniej niż 20,8%

SO3(S) (rozpuszczalny w wodzie):   60,5% (24,2%)

Przeznaczenie i stosowanie

  • Do stosowania na glebach o odczynie zasadowym lub obojętnym, a na glebach lekko kwaśnych pod rośliny dobrze znoszące taki odczyn, lub gdy są systematycznie wapnowane.

Przechowywanie

  • PULSAR® należy przechowywać w krytych, suchych budynkach magazynowych, na składowiskach lub pod wiatami zabezpieczając materiałem izolacyjnym, w stosach do 10 warstw worków, 2 warstwy (big bag powyżej 500 kg).
  • Chronić przed zawilgoceniem i opadami atmosferycznymi.

Więcej informacji na 

Brak możliwości komentowania