POLIFOSKA PETROPLON

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

Skład:

Formuła nawozu:   NPK(MgS) 5-10-30-(3-9) z borem (B) 0,1

Klasa ziarnowania: granule 2-5 mm, nie mniej niż 92%

Gęstość nasypowa: 0,9 – 1,0  kg/dm3

N (azot całkowity):   5%

N (azot amonowy) :  5%

P2O5 (rozpuszczalny w obojętnym cytrynianie amonu i w wodzie):  10%

P2O5 (rozpuszczalny w wodzie):  8%
K2O (rozpuszczalny w wodzie):    30%
MgO (całkowity):   3%
SO3(S) (rozpuszczalny w wodzie):   9%
Mikroskładniki:  B (0,1%)

Przeznaczenie i stosowanie

  • pod rzepak oraz pod kukurydzę i buraka tak w uprawie na oborniku jak i bez obornika
  • pod inne okopowe (ziemniak, marchew pastewna), motylkowe, w uprawie warzyw (m.in. cebula, por, warzywa kapustne i korzeniowe) i sadownictwie
  • Nawóz można stosować także wczesną wiosną, pogłównie na rośliny ozime

Przechowywanie

Worki polietylenowe z nadrukiem, o zawartości netto – 50 kg, układać najwyżej w 10 warstw. Elastyczne kontenery nieprzekraczające masy 500 kg można przechowywać w stosach do wysokości 3 warstw, a powyżej 500 kg – w stosach złożonych z 2 warstw. W przypadku paletyzacji jednostki ładunkowe o wysokości do 0,9 m układa się w stosy złożone z 4 warstw, jednostki ładunkowe o wysokości od 0,9 do 1,8 m w stosy nieprzekraczające 3,6 m. Nawóz należy przechowywać w czystych i suchych budynkach magazynowych oraz zabezpieczyć przed wpływem warunków atmosferycznych (promieniowanie słoneczne, opady). Podczas transportu, prac przeładunkowych i przechowywania postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Więcej informacji na 

Brak możliwości komentowania