COMAGRO KALIUM

AGROCHEM Sp. z o. o.

 

Skład:

K2O (rozpuszczalny w wodzie): 36%

CaO (rozpuszczalny w wodzie): 11%

MgO (całkowity): 7%

SO3 (rozpuszczalna w wodzie): 29%

 

Przechowywanie

Nawóz należy przechowywać w czystych, suchych i wentylowanych budynkach magazynowych, na składowiskach lub pod wiatami zabezpieczając materiałem izolacyjnym, w stosach 12 warstw – worki 50 kg, 3 warstwy – big-bagi 500 kg.

 

Więcej informacji tutaj

 

 

Brak możliwości komentowania