SALETRZAK 27 STANDARD PLUS

Producent: Grupa Azoty S.A.

Skład:

Formuła nawozu:     N(CaO, MgO) 27(2,4)

Klasa ziarnowania: granule 0,6-4,0 mm, nie mniej niż 94%

Gęstość nasypowa: 1,02 kg/dm3

N (azot całkowity):   27 %

N (azot amonowy):   13,5 %

N (azot saletrzany):   13,5 %

CaO (rozpuszczalny w wodzie): 2%

MgO (całkowity): 4%

Przeznaczenie i stosowanie

Saletrzak 27 standard plus jako uniwersalny nawóz azotowy może być stosowany pod wszystkie rośliny uprawne: zboża ozime i jare, rośliny przemysłowe, okopowe i pastewne, na użytkach zielonych oraz w uprawie warzyw i sadownictwie od wiosny do lata. Ze względu na zawartość wapnia i magnezu w każdej granuli, najlepiej gdy po wysianiu jest wymieszany z glebą. Przy stosowaniu pogłównym, gdy nie ma możliwości wymieszania z glebą, stosować na wilgotną glebę lub przed spodziewanym deszczem. Ze względu na higroskopijność Saletrzak 27 standard plus można mieszać bezpośrednio przed rozsiewem z Polidapem®, Polifoskami®, Polimagiem® S oraz z solą potasową, pod warunkiem, że nawozy są suche.

Przechowywanie

Saletrzak 27 Standard plus jako produkt wysoce higroskopijny należy przechowywać w czystych i suchych budynkach magazynowych o niepalnym podłożu, izolującym od wilgoci.

Nawóz należy zabezpieczyć przed:

  • działaniem wody i opadów atmosferycznych,
  • bezpośrednim nasłonecznieniem,
  • mechanicznym uszkodzeniem opakowania,
  • nagrzewaniem powyżej 30oC.

Więcej informacji na 

Brak możliwości komentowania