SALMAG

Producent: Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

Skład:

Formuła nawozu:     N(CaMg) 27,5-(3,5-4)

Klasa ziarnowania:  granule 2-5 mm, nie mniej niż 95%

Gęstość nasypowa: 1,0 kg/dm3

N (azot całkowity):   27,5%

N (azot amonowy):  13,8%

N (azot saletrzany): 13,7%

CaO (rozpuszczalny w wodzie): 3,5%
MgO (całkowity):    4%

Przeznaczenie i stosowanie

  •  może być stosowany pod wszystkie rośliny uprawne: zboża ozime i jare, rośliny przemysłowe, pastewne i okopowe, na użytkach zielonych oraz w uprawie warzyw i sadownictwie od wiosny do lata rośliny okopowe i pastewne

Salmag® można mieszać bezpośrednio przed rozsiewem z Polidapem®, Polifoskami®, Polimagiem® S oraz z solą potasową, pod warunkiem że nawozy są suche.

Przechowywanie

Salmag® jako produkt wysoce higroskopijny należy przechowywać w czystych i suchych budynkach magazynowych o niepalnym podłożu, izolującym od wilgoci.

Salmag® należy zabezpieczyć przed:

  • działaniem wody i opadów atmosferycznych,
  • bezpośrednim nasłonecznieniem,
  • mechanicznym uszkodzeniem opakowania,
  • nagrzewaniem powyżej 30oC.

Więcej informacji na 

Brak możliwości komentowania