ZAKSAN (32%)

Producent: Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

Skład:

Formuła nawozu:     N 32

Klasa ziarnowania:  granule 2-5 mm, nie mniej niż 95%

Gęstość nasypowa: 0,98-1,0 kg/dm3

N (azot całkowity):   32%

N (azot amonowy):  16%

N (azot saletrzany): 16%

Przeznaczenie i stosowanie

  • wszystkie rośliny uprawne: zboża ozime i jare
  • rośliny okopowe i pastewne
  • na użytkach zielonych
  • uprawa warzyw i sadownictwo

Przy stosowaniu pogłównym, gdy nie ma możliwości wymieszania z glebą, stosować na wilgotną glebę lub przed spodziewanym deszczem. Ze względu na higroskopijność Zaksan® (Kędzierzyńską Saletrę Amonową) można mieszać z saletrzakami/Salmagiem® i siarczanem amonu, a bezpośrednio przed rozsiewem z Polidapem®, Polifoskami®, Polimagiem® S oraz z solą potasową, pod warunkiem, że nawozy są suche.

Przechowywanie

Zaksan® jako produkt wysoce higroskopijny należy przechowywać w czystych i suchych budynkach magazynowych o niepalnym podłożu izolującym od wilgoci. Należy zabezpieczyć przed:

  • działaniem wody i opadów atmosferycznych,
  • bezpośrednim nasłonecznieniem,
  • mechanicznym uszkodzeniem opakowania,
  • nagrzewaniem powyżej 30oC.

Więcej informacji na 

Brak możliwości komentowania