PULREA (MOCZNIK N46%)

Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

Skład:

Formuła nawozu:     N 46

Klasa ziarnowania: granule 1-4 mm, nie mniej niż 90%

Gęstość nasypowa: 0,70 – 0,78  kg/dm3

N (azot całkowity):   46 %

N (azot amidowy):   46 %

Przeznaczenie i stosowanie

  • do dokarmiania pozakorzeniowego (dolistnego)
  • stosowany pod wszystkie rośliny uprawne, przedsiewnie i pogłównie oraz dolistnie w roztworze wodnym o stężeniu dostosowanym do wymagań dokarmianego gatunku i fazy rozwojowej rośliny
  • daje mniejsze efekty na glebach bardzo kwaśnych, silnie zasadowych lub świeżo zwapnowanych

Mocznika nie wolno mieszać z innymi nawozami azotowymi. Ze względu na higroskopijność można go mieszać na krótko przed rozsiewem z Polidapem®, Polifoskami®, Polimagiem® S, solą potasową i jedynym nawozem azotowym – siarczanem amonowym.

Przechowywanie

Przechowywać w czystych i suchych budynkach magazynowych lub pod wiatami w stosach:

  • 12 warstw (worki),
  • big bagi do 500 kg – 3 warstwy,
  • big bagi do 1000 kg – 2 warstwy.

PULREA® mocznik luzem przechowywać w pryzmach w zadaszonych magazynach.

Szczegóły użytkowania, zabezpieczania i przechowywania produktu na opakowaniu.

Więcej informacji na 

Brak możliwości komentowania