SALETROSAN 26

Producent: Grupa Azoty S.A.

Skład:

Formuła nawozu:   N(S) 26-(13)

Klasa ziarnowania: granule 2,0-6,0 mm, co najmniej 95%

Gęstość nasypowa: 0,98 kg/dm3

N (azot całkowity):   26 %

N (azot amonowy):   19 %

N (azot saletrzany):   7 %

SO3(S) (rozpuszczalny w wodzie):  32,5% (13%)

Przeznaczenie i stosowanie

Nawóz ten zaleca się stosować wiosną, pogłównie na rośliny ozime, szczególnie na rzepak ozimy i zboża ozime. Polecany także do stosowania wczesną wiosną pod wszystkie inne rośliny uprawne: zboża jare, kukurydzę, rośliny przemysłowe i okopowe oraz w uprawie warzyw i sadownictwie.

Przechowywanie

Saletrosan® 26 należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, przewiewnych i czystych na podłożu izolującym od wilgoci, z dala od substancji wchodzących z nim w reakcję. Nawóz należy chronić przed wilgocią oraz wilgotnym powietrzem, podczas dłuższego okresu przechowywania magazynować w big-bagach lub szczelnie okrywać pryzmy folią. Saletrosan® 26 jest produktem wysoce higroskopijnym i nie dotrzymanie odpowiednich warunków magazynowania może spowodować utratę wytrzymałości granul wraz z wydzieleniem większej ilości pyłu nawozowego.

Saletrosan® 26 należy zabezpieczyć przed:

  • działaniem wody i opadów atmosferycznych,
  • bezpośrednim nasłonecznieniem,
  • mechanicznym uszkodzeniem opakowania,
  • nagrzewaniem powyżej 30oC.

Więcej informacji na 

Brak możliwości komentowania