AMOFOSKA 4-12-12

Grupa Azoty Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych „Fosfory” Sp. z o.o. 

Skład:

Formuła nawozu:   NPK 4-12-12

Klasa ziarnowania: granule 2-5,5 mm, nie mniej niż 90%

Gęstość nasypowa: 1,19  kg/dm3

N (azot całkowity):   4%

N (azot amonowy) :  4%

P2O5 (rozpuszczalny w obojętnym cytrynianie amonu i w wodzie):  12%

P2O5 (rozpuszczalny w wodzie):  6 %
K2O (rozpuszczalny w wodzie):    12%
CaO (rozpuszczalny w wodzie): 9%
MgO (całkowity):   2,5%
SO3(S) (rozpuszczalny w wodzie):   15%
Przeznaczenie i stosowanie
  • AMOFOSKA NPK 4-12-12 produkt tenmożna stosować pod wszystkie rośliny uprawne – zboża, rzepak, ziemniaki, buraki cukrowe itp.

Przechowywanie

Worki polietylenowe z nadrukiem, o zawartości netto – 50 kg, można układać najwyżej w 12 warstw. Elastyczne kontenery o masie 500 kg można przechowywać w stosach do wysokości 3 warstw. Nawóz należy przechowywać w czystych i suchych budynkach magazynowych oraz zabezpieczyć przed wpływem warunków atmosferycznych (promieniowanie słoneczne, opady). Podczas transportu, prac przeładunkowych i przechowywania postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Więcej informacji na 

Brak możliwości komentowania