PULAN (34%)

Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

Skład:

Formuła nawozu:     N 34

Klasa ziarnowania: granule 1-4 mm – nie mniej niż 95%, poniżej

Gęstość nasypowa: 0,98 – 1,06 kg/dm3

N (azot całkowity):   34%

N (azot amonowy):  ok17%

N (azot saletrzany): ok17%

Przeznaczenie i stosowanie

  • Do stosowania przedsiewnego i pogłównego, na wszystkich glebach i pod wszystkie rośliny uprawy polowej, użytki zielone, rośliny warzywnicze, kwiatowe, drzewa i krzewy owocowe oraz trawniki.
  • Nawóz należy wymieszać z glebą w celu uniknięcia strat azotu.
  • Przed wysiewem saletrę amonową PULAN® można zmieszać z superfosfatem granulowanym, fosforanem amonu i większością nawozów wieloskładnikowych.
  • Nie stosować w okresie wysiewu nawozów wapniowych.

Przechowywanie

Przechowywać w czystych, suchych i wentylowanych budynkach magazynowych, w stosach złożonych najwyżej z 12 warstw (worki do 50 kg); big-bagi do 600 kg – 2 warstwy. Nie należy przechowywać pod wiatami i na składowiskach.

PULAN® saletrę amonową należy zabezpieczyć przed:

  • działaniem wody i opadów atmosferycznych,
  • mechanicznym uszkodzeniem opakowania,
  • nagrzaniem powyżej 30°C.

Więcej informacji na 

Brak możliwości komentowania