POLIDAP

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

Skład:

Formuła nawozu:     NP(S) 18-46 (5)

Klasa ziarnowania: granule 2-5 mm, nie mniej niż 92%

Gęstość nasypowa: 0,9 – 1  kg/dm3

N (azot całkowity):   18 %

N (azot amonowy):   18 %

P2O5 (rozpuszczalny w obojętnym cytrynianie amonu i w wodzie):  46%
P2O5 (rozpuszczalny w wodzie):  37%
SO3(S) (rozpuszczalny w wodzie):   5%

Przeznaczenie i stosowanie

  •  pod wszystkie rośliny uprawne: zboża ozime i jare, rośliny przemysłowe i okopowe, na użytkach zielonych oraz w uprawie warzyw i sadownictwie
  • Nawóz ten można stosować także wczesną wiosną, pogłównie na rośliny ozime.

Przechowywanie

Worki polietylenowe z nadrukiem, o zawartości netto – 50 kg, układać najwyżej w 10 warstw. Elastyczne kontenery nieprzekraczające masy 500 kg można przechowywać w stosach do wysokości 3 warstw, a powyżej 500 kg – w stosach złożonych z 2 warstw. W przypadku paletyzacji jednostki ładunkowe o wysokości do 0,9 m układa się w stosy złożone z 4 warstw, jednostki ładunkowe o wysokości od 0,9 do 1,8 m w stosy nieprzekraczające 3,6 m. Nawóz należy przechowywać w czystych i suchych budynkach magazynowych oraz zabezpieczyć przed wpływem warunków atmosferycznych (promieniowanie słoneczne, opady).

Więcej informacji na 

Brak możliwości komentowania