POLIFOSKA 21

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

Skład:

Formuła nawozu:     N(MgS) 21-(4-35)

Klasa ziarnowania: granule 2-5 mm, nie mniej niż 92%

Gęstość nasypowa: 0,90 – 1,0  kg/dm3

N (azot całkowity):   21 %

N (azot amonowy):  13%

N (azot amidowy):   8%

MgO (całkowity):    4%
SO3(S) (rozpuszczalny w wodzie):  35% (14%)

Przeznaczenie i stosowanie

  • wiosną, pogłównie na rośliny ozime, szczególnie na rzepak ozimy i zboża ozime
  • wiosną pod wszystkie inne rośliny uprawne: zboża jare, kukurydzę, rośliny przemysłowe i okopowe oraz w uprawie warzyw i sadownictwie

Przechowywanie

Worki polietylenowe z nadrukiem, o zawartości netto 50 kg, układać najwyżej w 10 warstw. Elastyczne kontenery nieprzekraczające masy 500 kg można przechowywać w stosach do wysokości 2 warstw, a powyżej 500 kg – w stosach złożonych z 1 warstwy. W przypadku paletyzacji jednostki ładunkowe o wysokości do 0,9 m układa się w stosy złożone z 4 warstw, jednostki ładunkowe o wysokości od 0,9 do 1,8 m w stosy nieprzekraczające 3,6 m. Nawóz należy przechowywać w czystych i suchych budynkach magazynowych oraz zabezpieczyć przed wpływem warunków atmosferycznych (promieniowanie słoneczne, opady). Podczas transportu, prac przeładunkowych i przechowywania postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Więcej informacji na 

Brak możliwości komentowania