COMAGRO NK 18-18

AGROCHEM Sp. z o. o.

Skład:

Formuła nawozu: NK(SO₃) 18-18-(23)

N (azot całkowity) : 18%

N (azot amonowy): 13%

N (azot azotowej): 5%

K2O (rozpuszczalny w wodzie): 18%

SO3 (rozpuszczalna w wodzie): 23%

otrzymany w wyniku mechanicznego zmieszania nawozów
– siarczanoazotanu amonu – typ A.1.6
– chlorku potasu  – typ A.3.3

Nawóz stały granulowany
Granulacja 2-5 mm, co najmniej 90%

 

Przechowywanie

Nawóz należy przechowywać w czystych, suchych i wentylowanych budynkach magazynowych, na składowiskach lub pod wiatami zabezpieczając materiałem izolacyjnym, w stosach 12 warstw – worki 50 kg, 3 warstwy – big-bagi 500 kg.

 

Więcej informacji tutaj

 

 

Brak możliwości komentowania