AMOFOSKA 5-10-25 + B

Grupa Azoty Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych „Fosfory” Sp. z o.o. 

Skład:

Formuła nawozu:   NPK 5-10-25 +  B 

Klasa ziarnowania: granule 2-5,5 mm, nie mniej niż 90%

Gęstość nasypowa: 1,16  kg/dm3

N (azot całkowity):   5%

N (azot amonowy) :  5%

P2O5 (rozpuszczalny w obojętnym cytrynianie amonu i w wodzie):  10%

P2O5 (rozpuszczalny w wodzie):  2,5 %
K2O (rozpuszczalny w wodzie):    25%
CaO (rozpuszczalny w wodzie):  4%
SO3(S) (rozpuszczalny w wodzie):   14%
Mikroskładniki: B – 0,1%
Przeznaczenie i stosowanie
  • AMOFOSKA® NPK 5-10-25 z borem jest to nawóz przeznaczony do intensywnych upraw roślin o dużych wymaganiach w stosunku do potasu (np. rzepaku ozimego i jarego, gorczycy, roślin kapustnych, roślin strączkowych, warzywa, sady) . Cechuje się dużą zawartością potasu, siarki i boru. Siarka zawarta w nawozie w formie łatwo-dostępnej dla roślin, stymuluje pobieranie i właściwe wykorzystanie azotu, potas zwiększa zimotrwałość plantacji rzepaku, natomiast dodatek boru – mikroelementu odpowiedzialnego za podziały komórek, gwarantuje właściwe kwitnienie i zawiązywanie łuszczyn.

Przechowywanie

Worki polietylenowe z nadrukiem, o zawartości netto – 50 kg, można układać najwyżej w 12 warstw. Elastyczne kontenery o masie 500 kg można przechowywać w stosach do wysokości 3 warstw. Nawóz należy przechowywać w czystych i suchych budynkach magazynowych oraz zabezpieczyć przed wpływem warunków atmosferycznych (promieniowanie słoneczne, opady). Podczas transportu, prac przeładunkowych i przechowywania postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Więcej informacji na 


Brak możliwości komentowania