AGRAFOSKA 16-36

AGROCHEM Sp. z o. o.

Skład:

Formuła nawozu:  PK(Ca) 16-36-(4)

P2O5 (rozpuszczalny w kwasach mineralnych):  16%

P2O5 (rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu):  11%

w tym P2O5 (rozpuszczalny w wodzie):  93 %

K2O (rozpuszczalny w wodzie):    36%
CaO (rozpuszczalny w wodzie): 4%
Przeznaczenie i stosowanie
  • na wszystkich glebach i pod wszystkie rośliny uprawne, w tym w pierwszej kolejności na glebach ubogich w potas

Przechowywanie

Nawóz należy przechowywać w czystych, suchych i wentylowanych budynkach magazynowych, na składowiskach lub pod wiatami zabezpieczając materiałem izolacyjnym, w stosach 12 warstw – worki 50 kg, 3 warstwy – big-bagi 500 kg.

 

Więcej informacji tutaj

 

 

Brak możliwości komentowania