AGRAFOSKA PK 20-30

AGROCHEM Sp. z o. o.

Skład:

Formuła nawozu:  PK(Ca) 20-30-(5)

P2O5 (rozpuszczalny w kwasach mineralnych):  20%

P2O5 (rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu):  13%

w tym P2O5 (rozpuszczalny w wodzie):  93 %

K2O (rozpuszczalny w wodzie):    30%
CaO (rozpuszczalny w wodzie): 5%
Przeznaczenie i stosowanie
  • na wszystkich glebach i pod wszystkie rośliny uprawne.
  • nawóz przedsiewny dlatego też nawóz należy zmieszać z glebą
  • proporcja fosforu do potasu jest dostosowana do potrzeb zbóż uprawianych na glebach ubogich w potas przyswajalny
  • nawóz ten jest zalecany również do stosowania pod rośliny okopowe ze względu na wysoką zawartość potasu

Przechowywanie

Nawóz należy przechowywać w czystych, suchych i wentylowanych budynkach magazynowych, na składowiskach lub pod wiatami zabezpieczając materiałem izolacyjnym, w stosach 12 warstw – worki 50 kg, 3 warstwy – big-bagi 500 kg.

 

Więcej informacji tutaj

 

 

Brak możliwości komentowania