DOBORFOS 3-16-30

AGROCHEM Sp. z o. o.

Skład:

Formuła nawozu: NPK (CaO,SO₃) 3-16-30-(4-3)

N (azot całkowity) : 3%

N (azot amonowy): 2%

N (azot azotanowy): 1%

P2O5 (rozpuszczalny w kwasach mineralnych):  16%

P2O5 (rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu):  10%

w tym P2O5 (rozpuszczalny w wodzie):  93 %

K2O (rozpuszczalny w wodzie):    30%
CaO (rozpuszczalny w wodzie): 4%
SO3 (rozpuszczalna w wodzie): 3%
Przeznaczenie i stosowanie
  • pod wszystkie rośliny uprawne: zboża ozime i jare, rośliny przemysłowe i okopowe, na użytkach zielonych oraz w uprawie warzyw i sadownictwie,
  • na gleby bardzo ubogie i ubogie w potas, w warunkach niskiego nawożenia organicznego oraz pod rośliny potasolubne, takie jak: burak cukrowy, ziemniak, kukurydza i rzepak

Przechowywanie

Nawóz należy przechowywać w czystych, suchych i wentylowanych budynkach magazynowych, na składowiskach lub pod wiatami zabezpieczając materiałem izolacyjnym, w stosach 12 warstw – worki 50 kg, 3 warstwy – big-bagi 500 kg.

 

Więcej informacji tutaj

 

 

Brak możliwości komentowania