AMOFOSKA 4-10-28

Grupa Azoty Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych „Fosfory” Sp. z o.o. 

Skład:

Formuła nawozu:   NPK 4-10-28 + B 

Klasa ziarnowania: granule 2-5,5 mm, nie mniej niż 90%

Gęstość nasypowa: 1,0-1,2  kg/dm3

N (azot całkowity):   4%

N (azot amonowy) :  4%

P2O5 (rozpuszczalny w obojętnym cytrynianie amonu i w wodzie):  10%

P2O5 (rozpuszczalny w wodzie):  2,5 %
K2O (rozpuszczalny w wodzie):    28%
CaO (rozpuszczalny w wodzie):  4%
MgO (całkowity):  2,5%
SO3(S) (rozpuszczalny w wodzie):   10%
Mikroskładniki: B – 0,1%
Przeznaczenie i stosowanie
  • przeznaczona jest do przedsiewnego stosowania w uprawie roślin o dużych wymaganiach w stosunku do potasu, magnezu i boru

Przechowywanie

Worki polietylenowe z nadrukiem, o zawartości netto – 50 kg, można układać najwyżej w 12 warstw. Elastyczne kontenery o masie 500 kg można przechowywać w stosach do wysokości 3 warstw. Nawóz należy przechowywać w czystych i suchych budynkach magazynowych oraz zabezpieczyć przed wpływem warunków atmosferycznych (promieniowanie słoneczne, opady). Podczas transportu, prac przeładunkowych i przechowywania postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Więcej informacji na 


Brak możliwości komentowania