MOCZNIK POLICE

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

Skład:

Formuła nawozu:     N 46

Klasa ziarnowania: granule 1-3 mm, nie mniej niż 90%

Gęstość nasypowa: 0,70 – 0,78  kg/dm3

N (azot całkowity):   46 %

N (azot amidowy):   46 %

Przeznaczenie i stosowanie

  • do dokarmiania pozakorzeniowego (dolistnego)
  • stosowany pod wszystkie rośliny uprawne, przedsiewnie i pogłównie oraz dolistnie w roztworze wodnym o stężeniu dostosowanym do wymagań dokarmianego gatunku i fazy rozwojowej rośliny
  • daje mniejsze efekty na glebach bardzo kwaśnych, silnie zasadowych lub świeżo zwapnowanych

Mocznika nie wolno mieszać z innymi nawozami azotowymi. Ze względu na higroskopijność można go mieszać na krótko przed rozsiewem z Polidapem®, Polifoskami®, Polimagiem® S, solą potasową i jedynym nawozem azotowym – siarczanem amonowym.

Przechowywanie

Przechowywać w czystych, suchych i wentylowanych budynkach magazynowych, w stosach złożonych najwyżej z 10 warstw (worki do 50 kg); big-bagi powyżej  500 kg – 2 warstwy. Nie należy przechowywać pod wiatami i na składowiskach.

Mocznik należy zabezpieczyć przed:

  • działaniem wody i opadów atmosferycznych,
  • mechanicznym uszkodzeniem opakowania,
  • nagrzaniem powyżej 30°C.

Więcej informacji na 

Brak możliwości komentowania